Našeptávání poštovních adres

Prostřednictvím této služby zajistí Smartform pohodlné vložení adresy a to tak, že dodá našeptávače ke všem adresním polím, tzn:

 • Ulice
 • Číslo domu
 • Obec
 • PSČ

Možnosti rozvržení formuláře

Pro svůj adresní formulář můžete využít několik možností jeho rozvržení. Jedná se o 4 různé kombinace rozvržení adresních polí (ulice, číslo domu, město a PSČ). 

 1. Našeptávání adresy ve 3 polích – kombinace ulice s číslem, obec a PSČ. V ukázce si můžete vyzkoušet, jak tato možnost funguje. 
 2. Našeptávání adresy ve 4 polích – kombinace ulice, číslo domu, obec a PSČ. Pokud chcete zjistit, jak tato kombinace našeptávání funguje, podívejte se na ukázku. 
 3. Našeptávání celé adresy – uživatel adresu zadává do jednoho políčka ve formátu ulice nebo část obce + číslo + obec nebo PSČ, viz ukázka
 4. Našeptávání názvu obce – uživateli je našeptávána jakákoli obec v Česku i na Slovensku. Službu si můžete vyzskoušet v ukázce

Propojení našeptávání adres s validací

Našeptávání adres lze využít i jako samostatnou službu, avšak doporučujeme ji využít společně se službou „Validace adres“. Služby se vzájemně doplňují – v prvním kroku pomůže našeptávač uživateli pohodlně zadat požadovanou adresu a poté validátor zkontroluje, zda je platná.

Inteligetní porozumění Smartformu

Smartform umí při našeptávání adresy inteligentně porozumět:

 • Překlepům
 • Zkratkám (např. "nam. tgm 1, c. lipa" – "náměstí T. G. Masaryka 1/1, 47001 Česká Lípa 1")
 • Chybějícím nebo přebývajícím slovům (např. "narodni trida 25, praha" – "Národní 961/25, 11000 Praha 1 - Staré Město")
 • Číslům domu (např. "Zahradní ev.č. 1, 75117 Horní Moštěnice" není totéž jako "Zahradní 173/1, 75117 Horní Moštěnice")

Omezení oblasti našeptávání

Jedná se o novou funkci, která umožní v adresním formuláři omezit oblast, ze které se zadávané adresy našeptávají. Oblast pro našeptávání je možné omezit pomocí režimů:

 • Filtrování – při našeptávání se nabízí jen adresy ze zadané oblasti
 • Přednost – při našeptávání se nabízí přednostně adresy ze zadané oblasti

Funkci si můžete vyzkoušet pomocí jednoduchého dema

Validace českých i slovenských adres

Smartform pracuje jak s českými tak se slovenskými adresami, přičemž jsou obě sady adres aktualizovány každý den. Data pro ČR čerpáme z Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN).

Adresní data pro SK nám dodává firma MAPA Slovakia Digital, s.r.o. a aktuálně jsou k dispozici ve dvou registrech (straším a novějším).

 

Službu „Našeptávání adres“ si můžete vyzkoušet v ukázkách a více technických informací naleznete v dokumentaci.