Hledání podle souřadnic

Hledání objektů podle souřadnic, neboli tzv. reverzní geocoding je služba Smartformu, která hledá nejbližší adresy, parcely a ulice k zadávaným souřadnicím a zároveň ke každému nalezenému objektu vrátí vzálenost od zadávané souřadnice. 

Služba je dostupná jak v Česku, tak na Slovensku. 

Smartform umí pracovat se dvěma typy souřadnic:

  • WGS-84, které se používají v GPS
  • JTSK, které používá Český katastrální úřad

Službu si můžete vyzkoušet v ukázce a více technických informací naleznete v dokumentaci.