Hledání parcel

Smartform pomocí této služby ověřuje existenci parcely podle zadaného katastrálního území a čísla parcely. Při hledání umí pracovat i s pozemkovou či stavební číselnou řadou.

Po nalezení parcely vrátí všechny důležité informace:

  • Výměru
  • Souřadnice
  • Hranice
  • Typ pozemku

Službu si můžete vyzkoušet v ukázce a více technických informací naleznete v dokumentaci.