Smartform API – ukázka našeptávání celé adresy

Zadáváná adresa můsí být ve formátu ulice nebo část obce + číslo + obec nebo PSČ (na oddělovacích znacích nezáleží).

Zkuste zadat