Základní postupy

Obsah

Začínáme se Smartformem

Máte již registrovanou doménu a aktivovanou službu „E-maily“? Pokud ano, pokračujte podle následujícího postupu. Pokud ne, registraci domény a aktivaci služby provedete podle postupu uvedeném na stránce Začínáme.

 1. Zaregistrovat se v administrační aplikaci (pokud jste nový uživatel). Tím získáte své clientId, které později vložíte do zdrojového kódu pro přihlášení k Smartformu.
 2. V administrační aplikaci přidat všechny domény, na kterých hodláte Smartform provozovat. Zaregistruje si i domény, na kterých budete Smartform testovat.
 3. A teď už se vrhneme na úpravu HTML stránky s formulářem. Do hlavičky (head) je potřeba přidat pár řádků s Javascriptem
  • odkaz na Javascript kód Smartformu
    <script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async>
    </script>
  • a inicializační skript – zde jako parametr funkce smartform.setClientId doplňte clientId, které máte přiděleno v administrační aplikaci
    <script type="text/javascript">
    var smartform = smartform || {};
    
    smartform.beforeInit = function () {
       smartform.setClientId('[zde doplňte klientské ID]');
    }
    </script>
 4. Potom už stačí jenom správně označit vstupní formulářové pole zadávání e-mailu. Vstupní <input> element označíte tak, že do atributu class přidáte identifikátor smartform-email:
  <input class="smartform-email" type="text" />
  

 V praxi můžete vidět formulář pro validaci e-mailové adresy v ukázce.

Dokumentace API

Od června 2022 je k dispozici verze dokumentace API, která obsahuje dokumentaci a podrobnější informace i pro službu E-maily. Naleznete ji na tomto odkazu

Více e-mailových adres na jedné stránce

Pokud potřebujete zadat víc než jeden e-mail na jedné stránce, je pořeba vstupní políčka jednotlivých e-mailů odlišit. K tomu slouží další identifikátor, který se přidá do atributu class elementů <input>. Tento identifikátor musí začínat řetězcem "smartform-instance" a jeho uvedením se políčko začlení do tzv. instance Smartformu, která je z API dostupná právě přes svůj identifikátor.

Pokud je na stránce jen jeden formulář, není vůbec potřeba identifikátor zadávat. Použije se totiž implicitní identifikátor instance (což je prázdný řetězec).

Následuje příklad formuláře se dvěma vstupními e-maily:

 <form>
   <input type="text" class="smartform-email smartform-instance-mail-registracni">

   <input type="text" class="smartform-email smartform-instance-mail-fakturacni">
 </form> 

Získání informací o průběhu validace e-mailové adresy

Při zadávání e-mailové adresy Smartform průběžně zadaný e-mail validuje (kontroluje zdali skutečně existuje). K výsledku validace je možné se dostat řešením pomocí callbacku.

smartform.afterInit = function () {
  smartform.getInstance().emailControl.addValidationCallback( emailValidationCallback );
}
  
function emailValidationCallback( validationResult ) {
  console.log( validationResult.result.resultType );
}