Offline validace poštovních adres a jmen

Obsah

Úvod

Offline validace je určena pro zákazníky, kteří mají zájem o jednorázovou validaci jmen a poštovních adres a není pro ně důležitá okamžitá odezva. Služba je vhodná například k pročistění databáze Vašich zákazníků. Na rozdíl od služby Smartform pro web nebo Smartform API probíhá offline validace zasláním vstupního dokumentu se všemi daty e-mailem k nám, kde se data zvalidují. Takto zvalidovaná data Vám poté zašleme zpět v upraveném dokumentu. 

Offline validace probíhá v několika následujících krocích:

 1. Nejprve si připravíte dokument se samotnými jmény a adresami. Data určená k validaci mohou být předána ve formátech XLS, XLXS, ODS a CSV.
 2. Následně přenesete data ve vhodném dokumentu e-mailem k nám.
 3. U nás proběhne validace podle Vašich pokynů.
 4. Výsledný dokument s validními jmény a adresami obdržíte společně s fakturou v nejbližší možné lhůtě. Konkrétní doba závisí na náročnosti požadavků konkrétního zákazníka.

Ceník

Cena zakázky je vypočtena podle její velikosti. Následující tabulka ukazuje ceny různě velkých zakázek. Velikostí zakázky rozumíme počet řádků v souboru. Na jednom řádku může být jedna adresa a/nebo jméno určené k validaci. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Velikost zakázky Cena za řádek Celkem Kč
500 0,50 Kč 250,-
1000 0,40 Kč 400,-
2000 0,35 Kč 700,-
5000 0,28 Kč 1 375,-
10 000 0,20 Kč 2 000,-
20 000 0,15 Kč 3 000,-
50 000 0,10 Kč 5 000,-
100 000 0,08 Kč 7 500,-
500 000 0,04 Kč 20 000,-
1 000 000 0,03 Kč 30 000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová kalkulačka

Pro každou zakázku si můžete spočítat přesnou výši ceny. Zadáte-li například velikost zakázky s 3 000 adresami, cena za jednu adresu pak vyjde na 0,33 Kč a celkem za zakázku zaplatíte 975 Kč.  

 

 

Nabízené služby

Pod souhrnným názvem validace poštovních adres a jmen rozumíme všechny následující služby.

 1. Homologace jmenné části adresy – Křestní jméno a příjmení porovnáme s našimi rozsáhlými jmennými seznamy a určíme, zda je jméno platné. Doplníme vhodná oslovení (např. Pan, Paní) a vokativ (5.pád) křestního jména i příjmení. Jsou-li součástí jména i akademické tituly, zkontrolujeme je, opravíme a uspořádáme podle běžných zvyklostí.
 2. Kontrola platnosti adresy – O každé české nebo slovenské poštovní adrese umíme říci, zda skutečně existuje místo s takovou adresou. O platnosti adresy dokážeme rozhodovat s přesností až na číslo domu.
 3. Doplnění chybějících částí adresy – Platná adresa je automaticky doplněna o chybějící údaje. Může jít například o číslo orientační nebo PSČ. Na přání zákazníka lze dodat i volitelná pole (například okres, kraj nebo GPS souřadnice).
 4. Oprava překlepů a zkratek – Vyvinuli jsme chytrý software, který překlepy vidí a také je umí opravit. Stejně tak náš systém rozumí mnohým zkratkám, které se v adresách používají. Výsledek stojí za to.
 5. Precizní naformátování všech adresních částí – Na závěr validace jsou adresy naformátovány podle běžných zvyklostí nebo podle přání zákazníka.
 6. Odstranění duplicit ze seznamů adres – Pročistíme Váš seznam adres tak, aby se v něm žádná z adres neopakovala. Sami si určíte, co má být považováno za duplicitní adresy a jak s nimi naložit.

Struktura vstupního dokumentu

Dokument se jmény / adresami, který nám budete předávat, musí být vhodně strukturován. Především je důležité, aby struktura dokumentu byla jasně daná a aby byla bezvýhradně dodržena. Nemělo by se například stát, že u některých datových řádků bude příjmení zapsáno ve sloupci pro PSČ.

Typicky se na vstupu objeví tabulka s těmito sloupci:

 • Jméno a příjmení
 • Oslovení a tituly
 • Ulice a číslo (čísla) domu
 • Obec (město)
 • Poštovní směrovací číslo

Pro správnou validaci adresní části stačí znát jen jeden údaj z dvojice obec, PSČ. Uvedením obou údajů však lze dosáhnout lepších výsledků validace.

Máte o službu zájem, nebo potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat. Budeme se těšit!