Validace jmen

Mezi funkce této služby patří: 

  • Kontrola správnosti křestního jména a příjmení
  • Označení křestního jména a příjmení nezávisle na jejich pořadí
  • Spolehlivé rozpoznání pohlaví
  • Vygenerování tvaru celého jména pro použití v oslovení (5. pád)
  • Porozumění akademickým titulům – před jménem i za ním

Do svého formuláře můžete implementovat jak možnost validace celého jména tak jména a příjmení odděleně

Vyzkoušejte si v ukázkách, jak tyto dvě možnosti fungují.

Více technických informací naleznete v dokumentaci.