Našeptávání a validace poštovních adres

Zajistí pohodlné vložení poštovní adresy pomocí našeptávačů a nakonec zkontroluje, zda je zadaná adresa platná. Poskytuje kvalitní adresní data na vstupu vaší aplikace.

 

Nabízí našeptávače ke všem adresním polím – tzn. k ulici, číslu domu, městu, PSČ nebo celé adrese psané dohromady. Našeptávače reagují na obsah celého adresního formuláře. To například znamená, že pokud uživatel vyplní nejdříve město, bude mu našeptávač ulic přednostně zobrazovat ulice ze zvoleného města.

 

Našeptávání i validace se vždy snaží zadané adrese inteligentně porozumět. Poradí si s různými nepřesnostmi, překlepy nebo zkratkami.

 

Validace adresy vrací ke každé nalezené adrese mnoho doplňujících informací – např. okres, kraj či souřadnice. Validaci adres lze využít i samostatně, bez našeptávání. Lze ji tedy využít k pročištění stávajícího seznamu nasbíraných poštovních adres.

 

Smartform pracuje s českými a slovenskými adresami. Obě sady adres jsou aktualizovány každý den.

Dokumentace a ukázky:

Smartform pro web Smartform API

Dostupnost

Česko/Slovensko

 

Našeptávání a validace firem

Nabízí pohodlné hledání v rejstříku firem. Nabízí našeptávače k několika polím – k názvu firmy, IČO, DIČ. Oproti používání rejstříku ARES reaguje rychle, počet volání není omezen.

 

Našeptávání i validace se vždy snaží zadaným údajům inteligentně porozumět. Poradí si s různými nepřesnostmi, překlepy nebo zkratkami.

 

Smartform pracuje se seznamem českých firem. Jeho aktualizace probíhá každý den.

Dokumentace a ukázky:

Smartform pro web Smartform API

Dostupnost

Česko

 

Validace e-mailů

Kontroluje doručitelnost e-mailových zpráv na zadanou e-mailovou adresu. Kontrola probíhá v několika krocích:

 

 • Syntaktická kontrola e-mailové adresy
 • Ověření existence domény a schopnosti přijímat e-maily
 • Ověření e-mailové adresy přímo na její doméně

Dokumentace a ukázky:

Smartform pro web Smartform API

Dostupnost

Celosvětově

 

Validace jmen

Kontroluje správnost křestního jména a příjmení. Navíc vrátí další užitečné informace.

 

 • Označí křestní jméno a příjmení nezávisle na jejich pořadí
 • Spolehlivě rozpozná pohlaví
 • Vygeneruje tvar celého jména pro použití v oslovení (5. pád)
 • Rozumí akademickým titulům - před jménem i za ním

Dokumentace a ukázky:

Smartform API

Dostupnost

Česko

 

Validace telefonních čísel

Ověřuje správnost telefonního čísla podle:

 

 • délky a formátu čísla
 • předvolby nebo kódu země
 • povolených číselných kombinací v jednotlivých státech

 

Validace také k telefonnímu číslu vrátí informaci o jeho typu; například, zda se jedná o mobilní číslo, pevnou linku či placené číslo. 

Dokumentace a ukázky:

Smartform pro web Smartform API

Dostupnost

Celosvětově

Hledání objektů podle souřadnic

Hledá nejbližší adresy, parcely a ulice k zadaným souřadnicím – tzv. reverzení geocoding.

 

 • Ke každému nalezenému objektu vrátí vzdálenost od zadané souřadnice
 • Poradí si se souřadnicemi WGS-84 (používají se v GPS) i JTSK (používá je český katastrální úřad)

Dokumentace a ukázky:

Smartform API

Dostupnost

Česko/Slovensko

 

Hledání parcel

Podle zadaného katatrálního území a čísla parcely ověří její existenci.

 

 • K nalezené parcele vrací její výměru, souřadnice, hranice, typ pozemku
 • Při hledání si poradí i s pozemkovou a stavební číselnou řadou

Dokumentace a ukázky:

Smartform API

Dostupnost

Česko

 

Hledání úřadů podle adresy

Prozradí, zdali na zadané adrese sídlí obecní nebo jiný úřad. Může tak pomoci odhalit, zdali zadaná adresa může být tzv. úřední adresou.

Dokumentace a ukázky:

Smartform API

Dostupnost

Česko

 

Důležité informace

Komunikace je bezpečná

Všechny přenosy dat jsou šifrovány protokolem SSL. Chápeme, že bezpečnost dat je základem důveryhodnosti.

Chráníme soukromí

Data od uživatelů zpracováváme jen v míře nezbytně nutné k provozu služby. Osobní údaje (např. jméno, e-mail nebo IP adresa) jsou vždy anonymizovány.

GDPR

Naše postupy jsou zcela v souladu s GDPR.

Netestujeme služby na zvířatech :)

Všechny naše testy provádíme výhradně na lidech.

Chcete se nás na něco zeptat?