Smartform API – ukázka našeptávání adresy – 3 políčka

Našeptávání adresy ve třech polích (ulice s číslem, obec a PSČ). Při našeptávání jednoho políčka se bere v potaz i obsah ostatních políček. Například při našeptávání ulice se přednostně našeptávají ulice zadaného města.

Zkuste zadat

Našeptávané políčko