Smartform API – ukázka validace firem

Validace firem se třemi vstupními poli: Název firmy, IČO, DIČ.

Výsledkem validace je seznam firem, které odpovídají zadaným hodnotám.

Zkuste zadat