Smartform API – ukázka hledání podle souřadnic

Hledání podle souřadnic (reverzní geocoding) je hledání nejbližších adres, parcel a lokalit k zadaným souřadnicím. Souřadnice lze zadávat v systému WGS84, který se používá v GPS, nebo v systému JTSK, který používá katastrální úřad.

V Česku vrací nejbližší adresy a parcely, na Slovensku jen nejbližší adresy.

Zkuste zadat

Souřadnicový systém