Smartform API – ukázka hledání úřadů

Ověřuje, zdali na adrese se zadaným kódem sídlí nějaký úřad. Kód adresy můžete získat pomocí služby Validace adres.

Zkuste zadat

  • kód adresy s obecním úřadem – např. „1742191“
  • kód adresy, na které sídlí policejní prezidium – např. „22305181“
  • kód adresy, na které sídlí několik notářů – např. „17526744“
  • kód adresy, na které žádný úřad nesídlí – např. „9198334“