Validace telefonních čísel

Úvod

Díky této službě snadno zajistíte, že uživatelé budou zadávat platná telefonní čísla do Vašeho formuláře. 

Parametry validace

Smartform umí validovat čísla z jakékoli země. Při ověřování správnosti pracuje s několika parametry;

  • délka (zda má telefonní číslo správný počet číslic)
  • formát (zda obsahuje pouze číslice a případně základní interpunkci)
  • předvolba (která může být součástí čísla nebo v odděleném políčku)
  • kód země (pomocí kterého validátor předpokládá, z jaké země telefonní číslo je)
  • regionální pravidla a povolené číselné kombinace (např. pokud by uživatel zadal číslo 123456789, Smartform jej označí za nesprávné)

Validátor také na základě formátu čísla vrátí informaci o jeho typu. Zda se například jedná o mobilní číslo, pevnou linku či placené telefonní číslo.

U každého telefonního čísla umí Smartform rozpoznat správnost, avšak neověřuje jeho dovolatelnost.

Varianty použití

Uživatel může telefonní číslo zadávat společně s předvolbou do jednoho políčka nebo do oddělených políček pro prefix a číslo.

Další možností je, že formulář navíc obsahuje políčko s kódem země (např. CZ nebo SK) a validátor tak předpokládá, ze které země telefonní číslo je i bez zadání předvolby.

 

Službu si můžete vyzkoušet v ukázkách a více technických informací naleznete v sekci dokumentace.