Hledání úřadů

Smartform umí díky této službě vyhledat, zdali na zádávané adrese sídlí obecní nebo jiný úřad a tím pádem zjistit, jestli může být zadávaná adresa tzv. úřední adresou. 

Adresa se do vstupu zadává pomocí kódu adresy (tzv. RUIAN kódu), který umí vracet služba Validace adres.

V následující ukázce si můžete vyzkoušet, jak Hledání úřadů funguje a více technických informací naleznete v dokumentaci.