Našeptávání a validace poštovních adres

Úvod

Kombinace našeptávání a validace poštovních adres je pro Váš formulář velmi výhodná. Služba nejdříve zajistí pohodlné a jednoduché vložení adresy pomocí našeptávače a poté pomocí validátoru zkontroluje, zda je vložená adresa platná

Vlastnosti

  • Kontextové našeptávání – našeptávač reaguje na obsah celého formuláře (např. pokud uživatel zadá nejprve obec, budou se mu přednostně našeptávat ulice z dané obce).
  • Získání informací o adrese – validátor vrací ke každé adrese mimo základní informace např. i okres, kraj či souřednice. Tuto vlastnost si můžete vyzkoušet v ukázce
  • Omezení oblasti našeptávání – našeptávač umí ve formuláři omezit oblast, ze které se adresy našeptávají pomocí kódů obcí, okresů a krajů. Vyzkoušejte, jak tato služba funguje pomocí jednoduchého dema
  • K dispozici pro Česko i Slovensko – seznamy adres jsou denně aktualizované

Různá rozvržení adresního formuláře

Pro svůj adresní formulář si můžete vybrat různé kombinace jeho rozvržení pomocí několika typů adresních políček. 

Smartform pracuje s následujícími adresními políčky:

  • Ulice
  • Číslo domu
  • Ulice a číslo domu
  • Obec – čistý název (např. „Liberec“, „Praha“) nebo rozšířený název (např. „Liberec 15“, „Praha 4 – Podolí“)
  • PSČ
  • Celá adresa

Jednotlivé možnosti jsou blíže popsány na stránce Možnosti rozvržení adresního formuláře

Další informace

V případě zájmu o integraci Smartformu postupujte podle jednoduchého návodu uvedeného na stránce Začínáme.

Kompletní dokumentaci naleznete na stránce Dokumentace API