Konzultace a vývoj na míru

Úvod

Existují situace, kdy naše služby zákazníkovi jednoduše nesednou, a nebo požaduje něco zcela nového. Pro nás je důležité zákazníky neodmítat. Snažíme se jim co nejvíce vyjít vstříc.

Zdarma poskytujeme konzultace ke všem službám a často společnými silami najdeme způsob jejich propojení tak, aby řešily požadovaný problém.

Někdy ovšem zákazník požaduje rozšíření stávající služby nebo vytvoření služby úplně nové. Řešíme to obvykle formou zakázkového vývoje, kdy si společně definujeme požadované vlastnosti služby, termín dodání a cenu. Běžně taková vylepšení dodáváme v řádu týdnů, větší zakázky trvají i několik měsíců.

V některých případech nová funkcionalita dobře zapadá do našeho portfolia a zákazníkům proto nabízíme slevu na její vývoj. Nová funkcionalita je pak dostupná veřejně a mohou se z ní těšit i další uživatelé.

Case studies

Tipsport

Tipsport je jednou z největších sázkových kanceláří v ČR. V roce 2016 kvůli změně loterijního zákona potřebovali od registrujících se zákazníků získat místo narození i s kódem obce z registru RÚIAN. Smartform nebyl na zadávaní samostatných obcí přizpůsoben – našeptávač obcí předpokládal, že je součástí většího celku, jehož cílem je zadat celou adresu. Proto jsme pro Tipsport upravovali Web-service (Smartform API) pro našeptávání i validaci tak, aby šlo jednoznačně a pohodlně zadat konkrétní obec v ČR. Proto se u obce v našeptávači může objevit i název okresu, pokud se jedná o nejednoznačný název obce. Validátor se upravoval tak, aby rozuměl tomu, když je u názvu obce zadaný okres. Díky porozumění okresu může validátor jednoznačně identifikovat obec a vrátit její kód z registru RÚIAN.

Náklady na tuto úpravu nesla společnost Tipsport. K dispozici je všem zákazníkům Smartform API. 

 

Vekra

Vekra je největším českým výrobcem oken a dveří. Při zaměřování oken nebo dveří u zákazníků je potřeba dům jednoznačně identifikovat. Rozestavěné nové domy ale ještě nemají přidělené číslo popisné. Proto se při identifikaci domů používá číslo parcely, na které dům stojí. Aby bylo možné číslo parcely snadno zjistit na místě, vyvinuli jsme pro Vekru Web-service (Smartform API) reverse geocoding, která k zadané souřadnici vrací nejbližší parcely, adresy, případně ulice. V praxi se pak tato služba používá tak, že obchodníci společnosti Vekra na návštěvě u zákazníků přes informační systém v smartphonu, pošlou svou polohu a Smartform jim vrátí seznam nejbližších parcel i s jejich hranicemi. Díky tomu lze již správnou parcelu určit velice snadno.

Náklady na vývoj nové služby nesla částečně společnost Vekra. K dispozici je všem zákazníkům Smartform API.

 

CS

Česká spořitelna je největší českou bankou. V roce 2014 nás oslovila, že by pro práci s adresami – našeptávání a validace – ráda používala Smartform. Nechtěla ovšem, aby její interní systémy komunikovaly s naším serverem, aby žádná data neopouštěla datová centra České spořitelny. Proto jsme Smartform upravili tak, aby mohl běžet uvnitř České spořitelny. Museli jsme vyměnit některé technologie (např. databázi), upravit způsob aktualizace adresních dat i způsob volání našich služeb.

 

CS

Férový pronájem je webový portál, který propojuje majitele bytu a nájemníky. Autoři webu chtěli pro našeptávání obcí použít Smartform. Potřebovali ale, aby bylo v našeptávači místo Prahy, která je obvykle uvedená jako jedna velká obec, uvedeno 10 pražských obvodů (Praha 1 – 10). Proto jsme do web-service (Smartform API) pro našeptávání i validaci adres přidali konfigurační příznak, jehož zapnutí „rozdělí“ Prahu v našeptávači na 10 pražských obvodů.

Náklady na tuto úpravu nesl Férový pronájem. K dispozici je všem zákazníkům Smartform API.