Dokumentace API – Validace jmen

Webová služba pro validaci jmen je k dispozici na adrese:

 • https://secure.smartform.cz/smartform-ws/validatePerson/v1

Služba využívá protokolu HTTP, dotazy musí být posílány metodou POST. Data komunikace mezi klientem a serverem jsou posílána ve formátu JSON s kódováním UTF-8.

Hlavička http requestu musí obsahovat následující položky:

názevhodnota
Content-typeapplication/json
Acceptapplication/json

Následuje referenční struktura dotazu a odpovědi. Objekty jsou zachyceny ve formě pseudokódu pro lepší pochopení struktury.

Dotaz

/** Dotaz pro službu validatePerson */
class ValidatePersonRequest 
{
  /** Identifikace dotazu, slouží jen pro spárování dotazu a odpovědi, pro validaci není důležité. */  
  int id;
  
  /** Seznam vstupních hodnot */
  List<InputPersonField> inputFields;
  
  /** Seznam požadovaných výstupních hodnot */
  List<OutputPersonFieldRequest> requestedFields;

  /** Heslo - pokud jej nemáte, získáte ho v administraci na https://secure.smartform.cz/admin */
  string password;
  
}

Odpověď

/** Odpověď služby validatePerson */
class ValidatePersonResponse 
{
  /** Identifikace odpovědi, odpovídá id dotazu. */  
  int id;
  
  /** Zdali vůbec došlo k validaci a zda validace proběhla v pořádku. */
  ResultCode resultCode;

  /** Pokud došlo k nějaké chybě, popisuje k jaké. */
  string errorMessage;
  
  /** Seznam výstupních políček */
  List<OutputPersonField> outputFields;

}

Další objekty

/** Vstupní políčko */
class InputPersonField 
{
  /** Typ políčka */
  ValidatePersonFieldType fieldType;
  
  /** Hodnota */
  tring value;

}
/** Typ vstupních i výstupních polí */ 
enum ValidatePersonFieldType 
{
  /** Křestní jméno */
  FIRSTNAME,
  
  /** Křestní jméno v 5. pádě. */
  FIRSTNAME_VOCATIVE,
  
  /** Příjmení */
  LASTNAME,
  
  /** Příjmení v 5.pádě */
  LASTNAME_VOCATIVE,
  
  /** Celé jméno */
  FULLNAME,

  /** Všechny tituly */
  TITLE,
  
  /** Tituly před jménem */
  TITLE_BEFORE,
  
  /** Tituly za jménem */
  TITLE_AFTER,
  
  /** Oslovení (pan, paní) */
  SALUTATION,
  
  /** Oslovení 5.pád - (vážený pane, vážená paní) */
  SALUTATION_VOCATIVE, 
  
  /** Pohlaví */
  SEX 

}
/** Požadavek na výstupní pole */
class OutputPersonFieldRequest 
{
  /** Požadovaný typ výstupního pole */
  ValidatePersonFieldType fieldType;

}
/** Výstupní políčko */
class OutputPersonField 
{
  /** Typ políčka */
  ValidatePersonFieldType fieldType;
  
  /** Hodnota */
  string value;
  
  /** Typ výsledku */
  OutputPersonFieldResultType result;
  
  /** Doplňující informace k validaci */
  string hint;

}
/** Typ výsledku validace jednoho pole */
enum OutputPersonFieldResultType 
{
  /** Na výstupu je stejná hodnota jako na vstupu. */
  HIT,
	
  /** Výstupní hodnota byla oproti vstupu upravena. */
  REPAIRED,
	
  /** Vstupní hodnota byla prazdná, byl doplněn validní výsledek. */
  FILLEDIN,
  
  /** Prohození políček (prohození křestního jména a příjmení). */
  SWAPPED,

  /** Neodpovídá pohlaví vůči ostatním polím. */
  SEX_MISMATCH,
  
  /** Na vstupu nebylo dostatek dat. */
  INSUFFICIENT_DATA,

  /** Existuje vice možností. */
  MANY,
	
  /** Vstupní hodnotu se nepodařilo zvalidovat. */
  NOTHING
	
}
/** Výsledek dotazu. */
enum ResultCode 
{
  /** Volání service proběhlo v pořádku. */
  OK,
  
  /** Při volání service došlo k chybě. */
  FAIL
}

Tabulka typů v pseudokódu

typ v pseudokódutyp v JSON
třída (class)vnořený objekt
výčet (enum)řetězec se jménem vybrané položky
Listpole
Mapobjekt – klíče a hodnoty se stanou položkami objektu
stringřetězec
intčíslo
doublečíslo
booleanboolean
char (jeden znak)řetězec


Hlavní navigace: