Web Services – ukázka našeptávání adresy – 3 políčka

Našeptávání adresy ve třech polích (ulice s číslem, obec a PSČ).

Při našeptávání jednoho políčka se bere v potaz i obsah ostatních políček. Například při našeptávání ulice se přednostně našeptávají ulice zadaného města.

Vyzkoušejte zadat

Dotaz

{ YOUR REQUEST }
			

Odpověď

{ OUTPUT JSON }
			

Hlavní navigace: