Různá rozvržení políček s telefonním číslem

Obsah

Formulář pro validaci celého tel. čísla

 • Uživatel musí zadat celé telefonní číslo i s předvolbou.

 

Zdrojový kód – JavaScript:

<script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async></script>
<script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};

  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('smartform');
  }

  /* Nastaví validační callback pro formulář. */
  smartform.afterInit = function() {
     smartform.afterInit = function() {
      smartform.getInstance("smartform-instance-1").phoneControl.addValidationCallback(function (result) {
        phoneValidationCallback(result, "1");
      });
  }

  /* Validační callback. */
  function phoneValidationCallback(response,divId) {
    console.log(response);
    var result = document.getElementById('result'+divId)

    if (response) {
       result.html("Výsledek validace: "+response.result.resultType)
    }
  }

</script>

Zdrojový kód – HTML pro formulář s celým telefonním číslem:

<form>
  <input class="smartform-instance-1 smartform-phone-number" id="phone" placeholder="Zadejte celé telefonní číslo" required="" type="text" />
</form>

Formulář pro validaci tel. čísla s nastavenou výchozí zemí

 • Předvolba je defaultně nastavena na česká telefonní čísla metodou setDefaultPrefix( prefix ).
 • Uživatel tedy může zadat české tel. číslo bez předvolby nebo jakékoliv jiné číslo, pokud uvede i předvolbu.

 

Zdrojový kód – JavaScript

<script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async></script>
<script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};

  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('smartform');
  }

  /* Nastaví validační callback pro formulář. */
  smartform.afterInit = function() {
     smartform.afterInit = function() {
      smartform.getInstance("smartform-instance-2").phoneControl.setDefaultPrefix("CZ");
      smartform.getInstance("smartform-instance-2").phoneControl.addValidationCallback(function (result) {
        phoneValidationCallback(result, "2");
      });
  }

  /* Validační callback. */
  function phoneValidationCallback(response,divId) {
    console.log(response);
    var result = document.getElementById('result'+divId)

    if (response) {
       result.html("Výsledek validace: "+response.result.resultType)
    }
  }

</script>

Zdrojový kód – HTML pro formulář s telefonním číslem

<form>
  <input class="smartform-instance-2 smartform-phone-number" placeholder="Zadejte telefonní číslo" tabindex="0" type="text"/>
</form>

Formulář pro validaci tel. čísla s předvolbou v selectu

 • Předpřipravené předvolby jsou vyjmenovány v HTML prvku <select>.
 • Smartform automaticky porozumí vybrané předvolbě.

 

Zdrojový kód – JavaScript

<script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async></script>
<script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};

  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('smartform');
  }

  /* Nastaví validační callback pro formulář. */
  smartform.afterInit = function() {
     smartform.afterInit = function() {
      smartform.getInstance("smartform-instance-3").phoneControl.addValidationCallback(function (result) {
        phoneValidationCallback(result, "3");
      });
  }

  /* Validační callback. */
  function phoneValidationCallback(response,divId) {
    console.log(response);
    var result = document.getElementById('result'+divId)

    if (response) {
       result.html("Výsledek validace: "+response.result.resultType)
    }
  }

</script>

Zdrojový kód – HTML pro formulář s předvolbou v selectu

<form>
 <select class="smartform-instance-3 smartform-phone-prefix">
   <option selected="selected" value="420">420</option>
   <option value="421">421</option>
   <option>49</option>
   <option>36</option>
   <option>43</option>
  <option></option>
 </select>

 <input class="smartform-instance-3 smartform-phone-number" type="text"/>
</form>

Formulář pro validaci tel. čísla s vlastním HTML prvkem

 • Smartform umožňuje použít pro nastavení předvolby libovolný HTML prvek.
 • Poté, co uživatel předvolbu vybere, se předvolba nastaví zavoláním metody setDefaultPrefix( prefix ).

Česko
 • Česko
 • Slovensko
 • Německo

 

Zdrojový kód – JavaScript

<script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async></script>
<script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};

  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('smartform');
  }

  /* Nastaví validační callback pro formulář. */
  smartform.afterInit = function() {
     smartform.afterInit = function() {
      smartform.getInstance("smartform-instance-4").phoneControl.setDefaultPrefix("CZ");
      smartform.getInstance("smartform-instance-4").phoneControl.setAutomaticFormattingFormat("INTERNATIONAL_WITHOUT_PREFIX");
      smartform.getInstance("smartform-instance-4").phoneControl.addValidationCallback(function (result) {
        phoneValidationCallback(result, "4");
      });

      /* Při změně země ve formuláři s vlastním selectem nastaví výchozí země. */
      $('#countryInput').on('change', function() {
        smartform.getInstance("smartform-instance-4").phoneControl.setDefaultPrefix(this.value);
      });
  }

  /* Validační callback. */
  function phoneValidationCallback(response,divId) {
    console.log(response);
    var result = document.getElementById('result'+divId)

    if (response) {
       result.html("Výsledek validace: "+response.result.resultType)
    }
  }

</script>

Zdrojový kód – HTML pro formulář pro s vlastním HTML prvkem pro předvolbu

<form>
 <div class="country-dropdown">
  <div class="country">
   <div class="flex-container"><img alt="" height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg" width="20" /> Česko</div>
  </div>
  <ul>
   <li class="country-option" data-value="SK">
     <div class="flex-container"><img alt="" height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg" width="20" /> Slovensko</div>
   </li>
   <li class="country-option" data-value="CZ">
     <div class="flex-container"><img alt="" height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Flag_of_the_Czech_Republic.svg" width="20" /> Česko</div>
   </li>
   <li class="country-option" data-value="DE">
     <div class="flex-container"><img alt="" height="20" src="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Flag_of_Germany.svg" width="20" /> Německo</div>
   </li>
  </ul>
  <input class="option" id="countryInput" type="hidden" value="" />
</div>
 <input class="smartform-instance-4 smartform-phone-number" type="text" />
</form>