Jednoduché demo

Toto je nejjednodušší příklad použití Smartformu.

Zadejte adresu:

 

Zdrojový kód – JavaScript:

 <script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async></script>
 <script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};
  
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('[clientId]');
  }
 </script>

Zdrojový kód – HTML:

<form>
  <div>
    <label for="smartform_ulice">Ulice a číslo</label>
    <input id="smartform_ulice" type="text" class="smartform-address-street-and-number" />
  </div>
  <div>
    <label for="smartform_obec">Obec</label>
    <input id="smartform_obec" type="text" class="smartform-address-city" />
  </div>
  <div>
    <label for="smartform_psc">PSČ</label>
    <input id="smartform_psc" type="text" class="smartform-address-zip" />
  </div>
</form>