Demo – využití GPS

Po zadání adresy se zobrazí její GPS souřadnice a pomocí souřadnic je adresa zobrazena i na mapě. Pro získání souřadnic slouží validační callback.

Formulář s využitím GPS:

 
 

 

Zdrojový kód – JavaScript:

<script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async></script>
 <script type="text/javascript" src="https://api.mapy.cz/loader.js"></script>
 <script type="text/javascript">Loader.load();</script>
 <script type="text/javascript">
  var map;
  var markerLayer;
  var markers = [];  
  var coordinates = []; 
 
  var smartform = smartform || {};
  
  window.onload = function() {
    initMap();
  }
     
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('[clientId]');
    
  }
    /* Nastavení validačního calllbacku */
  smartform.afterInit = function() {
    smartform.getInstance().addressControl.addValidationCallback(validationCallback);
  }

  /* Validační callback pro získání adresy a GPS souřadnic */
  function validationCallback(response) {
    if (response.result.type == smartform.AddressValidationResultType.HIT) {
      clear();
      var address = response.result.addressArray[0];
      showAddress(address);
    } else {
      clear();
    }
  }

  /* Inicializace mapy */
  function initMap(){
    var origin = SMap.Coords.fromWGS84(15.5, 50);
    map = new SMap(JAK.gel("map_div"), origin, 10);
    map.addControl(new SMap.Control.Sync());
    map.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable();
    markerLayer = new SMap.Layer.Marker();
    map.addLayer(markerLayer);
    markerLayer.enable();
    map.addDefaultControls();
  }

  /* Zobrazení adresy na mapě */
  function showAddress(address) {
    if( !address.COORD_WGS84_LATITUDE || !address.COORD_WGS84_LONGITUDE) {
      // nektere adresy nemaji ulozene souradice
      document.all.gps.outerHTML = '<div id=\"gps\" style=\"display:block\">Pro tuto adresu nejsou GPS souřadnice k dispozici.</div>';
    } else {
      // zobrazeni GPS vedle mapy
      document.all.gps.outerHTML = '<div id=\"gps\" style=\"display:block\">GPS souřadnice:<br /> <div style=\"font-weight:bold; font-size:1.2em; margin-top:4px\">' +
        format(address.COORD_WGS84_LATITUDE,address.COORD_WGS84_LONGITUDE) +
        '</div><div style=\"font-size:0.8em; margin-bottom:4px;\">' + round(address.COORD_WGS84_LATITUDE) + ", " + round(address.COORD_WGS84_LONGITUDE) + '</div></div>';
      // zobrazeni na mape
      showOnMap(address.COORD_WGS84_LONGITUDE, address.COORD_WGS84_LATITUDE);
      centerTheView();
    }
  }

  /** Funkce na zaokrouhleni GPS souradnic. */
  function round(x) {
    return Math.round(x*1000000)/1000000;
  }

  /** Vymazani mapy a souradnic. Vola se, pokud nebyla zadana validni adresa. */
  function clear(){
    document.all.gps.outerHTML = '<div id=\"gps\" style=\"display:block\"></div>';
    coordinates = [];
    markerLayer.removeAll();
    markers = [];
  }

  /** Spocitani pozici mapy tak, aby znacky byly videt */
  function centerTheView(){
    var cz = map.computeCenterZoom(coordinates); /* Spočítat pozici mapy tak, aby značky byly vidět */
    var last = cz.length-1;
    map.setCenterZoom(cz[0], cz[last]);
  }

  /** Prevedeni GPS souradnic z desetinneho formatu na zapis pomoci minut a sekund.
   * Napr.: (50.761701, 15.091974) -> 50°45'42.1''N 15°5'31.1''E   */
  function format(x, y) {
    var xx = convertCoord(x);
    var yy = convertCoord(y);
    return xx+"N "+yy+"E";
  };

  /** Prevedeni jedne souradnice */
  function convertCoord(dD) {
    var D = Math.floor(dD);
    var dM = (dD-D)*60;
    var M = Math.floor(dM);
    var S = Math.round((dM-M)*600)/10;
    return D+"°"+M+"\'"+S+"\'\'";
  }


  /** Zobrazeni souradnic na mape */
  function showOnMap(lonD, latD) {
    var coords = SMap.Coords.fromWGS84(lonD, latD); /* Souřadnice značky, z textového formátu souřadnic */

    var options = {
      anchor: {left:10, bottom: 1} /* Ukotvení značky za bod uprostřed dole */
    }

    var marker = new SMap.Marker(coords, null, options);
    coordinates.push(coords);
    markers.push(marker);

    for (var i=0; i < markers.length; i++) {
      markerLayer.addMarker(markers[i]);
    }
  }

</script>

Zdrojový kód – HTML pro formulář a mapu:

<div style="display: flex">
  <form>
    <input class="smartform-address-street-and-number" id="smartform_ulice" placeholder="Ulice a číslo" type="text" />
    <input class="smartform-address-city" id="smartform_obec" placeholder="Obec" type="text" />
    <input class="smartform-address-zip" id="smartform_psc" placeholder="PSČ" type="text" />
    <div id="gps" style="display:block;"></div>
    <button onclick="smaz()">Ještě jednou</button>
  </form>
  <div id="map_div" style="width:100%; height: 500px; margin-top: 0px"></div>
</div>