Demo – upravený text v našeptávači

Ukázka možnosti změnit text v našeptávači adres.

Využívá dvou funkcí, které lze nastavit ve Smartform API:

 

Prohození obce a PSČ při našeptávání celé adresy:

Při našeptávání celé adresy v našeptávači u políčka „ulice a číslo“ je adresa standardně ve formátu „ulice a číslo, PSČ obec“. V následujícím formuláři je PSČ a obec v našeptávači prohozená.

 

Prohození obce a PSČ při našeptávání a při vyplnění celé adresy do políčka:

Při našeptávání celé adresy v našeptávači u políčka „ulice a číslo“ je adresa standardně ve formátu „ulice a číslo, PSČ obec“. V následujícím formuláři je PSČ a obec v našeptávači prohozená. Prohozená adresa se také vyplní do textového políčka.

 

Zdrojový kód – JavaScript:

<script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async></script>
<script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};
  
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('[clientId]');
  }
 
 smartform.afterInit = function() {
    // na první instanci prohodíme PSČ a obec v textu našeptávače
    smartform.getInstance( "smartform-instance-1" ).addressControl.setSuggestionFormatter( swapCityZipSuggestionFormatter );
   
     // na druhé instanci prohodíme PSČ a obec v textu našeptávače
    smartform.getInstance( "smartform-instance-2" ).addressControl.setSuggestionFormatter( swapCityZipSuggestionFormatter );
    // na druhé instanci po výběru řádku v našeptávači vyplníme do políčka zformátovanou adresu, kde také prohodíme PSČ a obec
    smartform.getInstance( "smartform-instance-2" ).addressControl.setSelectionCallback( wholeAddressSelectionCallback );
  }

  
  /* Formátuje celou adresu pro našeptávač. Prohazuje pořadí obce a PSČ. */
  function swapCityZipSuggestionFormatter( suggestion, fieldType ){
    if ( suggestion.isWholeAddress() ) {
      return suggestion.getValue("smartform-address-street-and-number") + ", " + suggestion.getValue("smartform-address-city") + ", " + suggestion.getValue("smartform-address-zip");
    }
    return null; // pouzije se defaultni format
  }


  /* Když uživatel vybere řádek v našeptávači, do políčka "celá adresa" se dostane zformátovaná adresa z našeptávače. */
  function wholeAddressSelectionCallback(element, text, fieldType, suggestion){
    if( suggestion.isWholeAddress() && fieldType=="smartform-address-whole-address" ) {
      element.value = suggestion.getValue("smartform-address-street-and-number") + ", " + suggestion.getValue("smartform-address-city") + ", " + suggestion.getValue("smartform-address-zip");
      return false;
    } 
    else
      return true; // pouzije se defaultni hodnota
  }
                                                                                          
</script>

Zdrojový kód – HTML pro první formulář:

<form>
  <input class="smartform-instance-1 smartform-address-street-and-number" id="smartform_ulice1" placeholder="Ulice a číslo" type="text" />
  <input class="smartform-instance-1 smartform-address-city" id="smartform_obec1" placeholder="Obec" type="text" />
  <input class="smartform-instance-1 smartform-address-zip" id="smartform_psc1" placeholder="PSČ" type="text" />
</form>

Zdrojový kód – HTML pro druhý formulář:

<form>
  <input class="smartform-instance-2 smartform-address-whole-address" id="adresa" type="text" />
</form>