Demo – dynamicky vytvořený formulář

První formulář je běžný formulář. Druhý formulář je vytvářen dynamicky stisknutím tlačítka. Pro dynamické vytvoření formuláře je nutno použít metodu smartform.rebindAllForms().

Běžný formulář:

 

Dynamicky vytvořený formulář:

 

Zdrojový kód – JavaScript:

<script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};
  
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('[clientId]');
  }
  
  smartform.afterInit = function() {
    smartform.getInstance('smartform-instance-1').all.suggestBox.setBackgroundColor('gray');
  }

  //vytvoří dynamicky formulář a aplikuje na něj smartform
  function createForm(element) {
    element.innerHTML = `
      <form>
      <input class="smartform-instance-2 smartform-address-street-and-number" id="smartform_ulice2" placeholder="Ulice a číslo" type="text" />
      <input class="smartform-instance-2 smartform-address-city" id="smartform_obec2" placeholder="Obec" type="text" />
      <input class="smartform-instance-2 smartform-address-zip" id="smartform_psc2" placeholder="PSČ" type="text" />
      </form>`;

    //callback, který se zavolá po rebindu formulářů
    function afterRebind () {
      var dynamickaInstance = smartform.getInstance('smartform-instance-2');
      dynamickaInstance.all.suggestBox.setBackgroundColor('#bcf5bc');
    }

    //provede reinicializaci všech objektů Smartformu na stránce
    smartform.rebindAllForms(afterRebind);

  } 
</script>

Zdrojový kód – HTML pro první formulář:

<form>
  <input class="smartform-instance-1 smartform-address-street-and-number" id="smartform_ulice1" placeholder="Ulice a číslo" type="text" />
  <input class="smartform-instance-1 smartform-address-city" id="smartform_obec1" placeholder="Obec" type="text" />
  <input class="smartform-instance-1 smartform-address-zip" id="smartform_psc1" placeholder="PSČ" type="text" />
</form>

Zdrojový kód – HTML pro druhý formulář:

Samotné tělo formuláře je definováno v JavaScriptu.

<form>
  <button onclick="createForm(this.parentNode);">Dynamicky vytvořit formulář</button>
</form>