Demo – celá adresa v jednom políčku

Ukázka formuláře, ve kterém se celá adresa zadává do jednoho políčka.

Zadejte adresu:

 

Zdrojový kód – JavaScript:

<script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async></script>
<script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};
  
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('[clientId]');
  }                             
  smartform.afterInit = function() {
    var instance = smartform.getInstance()
    instance.addressControl.addValidationCallback(validationCallback);
  }

  function validationCallback(result) {
    if (result.result.type == smartform.AddressValidationResultType.HIT) {
      console.log(result.result.addressArray)
    }
   
  }                                                                                         
</script>

Zdrojový kód – HTML:

<form>
  <div>
   <label for="adresa">Adresa</label>
   <input id="adresa" type="text" class="smartform-address-whole-address"/>
   <div class="result"></div>
  </div>
</form>