Demo – získání informací o zadané firmě

Smartform umožňuje získat podrobnější informace o zadané firmě (typ společnosti, datum založení apod.). Tyto informace lze získat dvěma způsoby.

První formulář používá k zobrazení podrobností o zvalidované firmě validační callback.

Druhý formulář využívá skrytá pole, do kterých jsou automaticky vyplněny podrobnosti o firmě. Více informací najdete na stránce Základní postupy.

Formulář s validačním callbackem

 

Formulář se skrytými poli

 

Zdrojový kód – JavaScript

<script type="text/javascript" src="https://client.smartform.cz/v2/smartform.js" async></script>
<script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};

  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('[clientId]');
  }

  /* Nastaví validační callback pro první formulář. */
  smartform.afterInit = function() {
    smartform.getInstance('smartform-instance-1').companyControl.addValidationCallback(validationCallback);
  }


  /* Validační callback. Pokud je HIT, zobrazí popup s podrobnostmi o firmě. */
  function validationCallback(response) {
    let result = document.querySelector(".result");
    if (response.result.type === smartform.CompanyValidationResultType.HIT) {
      result.innerHTML = "HIT: " + response.result.companyArray[0];
    }
  }

</script>

Zdrojový kód – HTML pro první formulář

<form>
  <input class="smartform-instance-1 smartform-company-name" id="smartform_nazev_1" placeholder="Název firmy" type="text" />
  <input class="smartform-instance-1 smartform-company-registration-number" id="smartform_ico_1" placeholder="IČO" type="text" />
  <input class="smartform-instance-1 smartform-company-vat-number" id="smartform_dic_1" placeholder="DIČ" type="text" />
  <div class="result"></div>
</form>

Zdrojový kód – HTML pro druhý formulář se skrytými poli

<form>
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-name" id="smartform_nazev_2" placeholder="Název firmy" type="text" />
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-registration-number" id="smartform_ico_2" placeholder="IČO" type="text" />
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-vat-number" id="smartform_dic_2" placeholder="DIČ" type="text" />
  
  <div class="result"></div>
  
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-CREATION_DATE" name="creation_date" type="hidden"/> 
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-DISSOLUTION_DATE" name="dissolution_date" type="hidden"/>
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-LEGAL_FORM" name="legal_form" type="hidden"/> 
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-SIZE" name="size" type="hidden"/> 
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-STATUS" name="status" type="hidden"/> 
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-ADDRESS_STREET" name="ulice_firmy" type="hidden"/> 
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-ADDRESS_NUMBER" name="cislo_firmy" type="hidden"/> 
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-ADDRESS_CITY" name="mesto_firmy" type="hidden"/> 
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-ADDRESS_ZIP" name="psc_firmy" type="hidden"/> 
  <input class="smartform-instance-2 smartform-company-field-ADDRESS_WHOLE_ADDRESS" name="cela_adresa_firmy" type="hidden"/>
</form>