Smartform API – ukázka validace celého jména

Validátor jména validuje (dohledá jestli existují), vrátí jejich 5. pád a poradí si i s tituly.

Zkuste zadat