Smartform API – ukázka validace názvu obce

Validace názvu obce. K nejednoznačným názvům obce je možné doplnit okres.

Zkuste zadat

Stát
Konfigurace