Smartform API – ukázka validace adres – 3 políčka

Validace adresy se třemi vstupními políčky: ulice s číslem, obec a PSČ (k dispozici je ovšem mnohem více vstupních políček – viz dokumentace).

Výsledkem validace může být nalezená konkrétní adresa nebo jen její část (ulice, část obce, obec,..). Validovat lze české a slovenské adresy. Hledání lze omezit jen na jeden z těchto států.

Zkuste zadat

Stát