Smartform API – ukázka validace celé adresy

Validace adresy zadané v jednom políčku. Výsledkem validace může být nalezená konkrétní adresa nebo jen její část (ulice, část obce, obec,..). Validovat lze české a slovenské adresy. Hledání lze omezit jen na jeden z těchto států.

Zkuste zadat

Stát