Smartform - ukázky

Webové aplikace

Ukázky použití Smartform Web Services najdete na webu Validace.cz.

Ukázky HTTP dotazů a odpovědí

Desktopové aplikace

Stačí stáhnout, rozzipovat a spustit. Ukázky jsou určeny pro Windows XP a vyšší. Nabízíme ukázkové aplikace založené na platformách .NET a Java. V aplikacích je předvedeno našeptávání a kontrola poštovních adres.

Microsoft .NET

Ukázková aplikace vytvořená v prostředí Windows Forms v jazyce C#.
Může vyžadovat instalaci .NET Frameworku 3.5 nebo vyšší.

Java

Ukázková aplikace vytvořená v prostředí SWT v jazyce Java.

Hlavní navigace: