Web Services – ukázka validace křestního jména a příjmení

Validátor jména validuje (dohledá jestli existují), vrátí jejich 5. pád a poradí si i s tituly.

Zkuste zadat

Dotaz

{ YOUR REQUEST }
			

Odpověď

{ OUTPUT JSON }
			

Hlavní navigace: