Web Services – ukázka validace celé adresy

Validace adresy zadané v jednom políčku. Výsledkem validace může být nalezená konkrétní adresa nebo jen její část (ulice, část obce, obec,..).

Validovat lze české a slovenské adresy. Hledání lze omezit jen na jeden z těchto států.

Zkuste zadat

Dotaz

{ YOUR REQUEST }
			

Odpověď

{ OUTPUT JSON }
			

Hlavní navigace: