Web Services – ukázka našeptávání celé adresy

Našeptávání celé adresy. Zadáváná adresa můsí být ve formátu ulice nebo část obce + číslo + obec nebo psč (na oddělovacích znacích nezáleží).

Zadat můžete

Dotaz

{ YOUR REQUEST }
			

Odpověď

{ OUTPUT JSON }
			

Hlavní navigace: