Vlastnosti Smartformu


Poštovní adresy


Jména, příjmení, tituly (jen Web Service)


Úřady (jen Web Service)

Jména, příjmení a tituly

Služba řeší zpracování křestních jmen a příjmení.

Služba je dostupná jen přes Web Service, podrobný popis najdete v programátorské dokumentaci.

Validace křestního jména a příjmení

Zkontroluje, zda se křestní jméno a příjmení vyskytuje v seznamu všech jmen používaných v ČR.

Rozpoznání pohlaví

Pro každé jméno osoby určí pohlaví.

Doplnění 5. pádu (vokativu)

Ke každému jménu a příjmení doplní 5. pád vytvořený podle pravidel českého pravopisu.

Příklad:

Pokud služba dostane na vstupu jméno "ing josef kriz", bude jejím výstupem:
  • zformátované jméno: Ing. Josef Kříž
  • pohlaví: muž
  • 5. pád: Josefe Kříži

Hlavní navigace: