Vlastnosti Smartformu


Poštovní adresy


Jména, příjmení, tituly (jen Web Service)


Úřady (jen Web Service)

Poštovní adresy

Smartform je motivován jednoduchou myšlenkou - zjednodušit vkládání, kontrolu a zpracování poštovních adres v prostředí webových, desktopových i mobilních aplikací. Prohlédněte si seznam jeho funkcí:

Našeptávač pro každou část poštovní adresy

Smartform dodá našeptávače ke všem adresním polím - tzn. k ulici, číslu domu, městu i PSČ. Našeptávače vždy poskytují nejlepší možnou nápovědu na základě momentálního obsahu celého adresního formuláře. To například znamená, že pokud uživatel vyplní nejdříve město, pak mu bude našeptávač ulic přednostně zobrazovat ulice ze zvoleného města.

Pořadí našeptávaných položek je setříděno podle užitečnosti. Položky s větší pravděpodobností využití jsou vždy na prvních místech.

Obsah našeptávačů je flexibilní a snaží se minimalizovat námahu při vkládání adresy. Pokud je například již z názvu ulice a čísla domu jasné, ve kterém se adresa nachází městě, zobrazí se v našeptávači čísla domu rovnou kompletní adresa. Pak už stačí jen volbu potvrdit a adresa je vyplněna.

Zobrazení aktuálního stavu vyplněné adresy

Smartform umí uživatele informovat o platnosti/neplatnosti aktuálně vyplněné adresy ve formuláři.

Callback po průběžné validaci

Při každém vložení adresy do formuláře může Smartform volat vývojářem definovanou funkci. Lze tak reagovat na vložení platné či neplatné adresy.

Nastavení vzhledu a chování webového formuláře

Skok na následující pole formuláře po výběru celé adresy

Je-li Smartformem vybrána kompletní adresa, bude kurzor ve formuláři posunut na nejbližší políčko za adresou. Toto chování lze volitelně vypnout.

Vyplňování skrytých (hidden) polí formuláře

Při odeslání (submitu) formuláře s adresou může Smartform vyplnit skrytá (hidden) pole formuláře vybranými adresními částmi. Na výběr jsou mimojiné ulice, číslo popisné/evidenční/orientační, město, pošta, okres, kraj, kód adresy v RÚIAN (UIR-ADR), atd.

Změna maximálního počtu položek v našeptávači

Maximální počet řádků našeptávače je konfigurovatelný přes Smartform API.

Dynamické vypínání a zapínání našeptávače

Funkcionalitu Smartformu je možné jednoduchým javascriptovým příkazem vypnout a opět zapnout.

Všechny poštovní adresy v Česku a na Slovensku

Služby Smartformu jsou dostupné pro Českou republiku a Slovensko. Data jsou pravidelně aktualizována.

Zabezpečená komunikace se Smartform serverem (SSL)

Při použití Smartform pro webový formulář i Smartform Web Service probíhá veškerá komunikace s naším serverem širovaně pomocí SSL.

Další informace

Další zajímavé informace nejen o zpracování poštovních adres najdete na webu Validace.cz.


Hlavní navigace: