Jak rozběhnout Smartform

Integrace Smartformu do webové aplikace krok za krokem.

Smartform - porovnání variant

Porovnání variant Smartformu

Zákazníkům nabízíme dvě varianty využívání Smartformu: Start a Business. V následující tabulce jsou uvedeny vlastnosti obou verzí.

funkce/vlastnost Start Business
našeptávač pro každou část adresy ANO ANO
nastavení vzhledu ANO ANO
dynamické vypínání a zapínání našeptávače ANO ANO
vyplňování skrytých (hidden) polí formuláře ANO ANO
technická podpora - mail ANO ANO
zabezpečená komunikace se Smartform serverem (SSL) ANO ANO
callback po průběžné validaci NE ANO
omezení oblasti našeptávání NE ANO
změna maximálního počtu položek v našeptávači NE ANO
zjištění aktuálního stavu vyplněné adresy NE ANO
našeptávač bez odkazu na Smartform.cz NE ANO
technická podpora - telefon NE ANO
Může se hodit: Popis funkcí

Hlavní navigace: