Dokumentace

Zjistěte, co všechno Smartform umí a jak ho správně používat.

Pro programátory

Pro další čtení je potřeba základní znalost JavaScriptu a HTML.

Příručka má následující části:

  • Příručka vývojáře – informace pro programátory, jak pracovat se Smartformem
  • Ukázky – několik demo aplikací ilustrujících možnosti Smartformu (včetně zdrojových kódů)
  • Smartform API – kompletní specifikace rozhranní

Kompatibilita s prohlížeči

Smartform je testován a vyvíjen především v aktuálních verzích prohlížečů IE, Firefox, Chrome a Opera. V ostatních prohlížečích by ale měl také bez problémů fungovat.

Podporované znakové sady

Smartform funguje v HTML stránkách se všemi běžnými českými znakovými sadami.

Verzování API

Smartform API je v současné době ve své první verzi. Každá další verze API bude oznámena na našich webových stránkách. Zastaralé verze API budou k dispozici i přiměřenou dobu po jejich zastarání tak, aby naši uživatelé měli dost času na přechod k novému API.

Při potížích

Pokud se dostanete do problémů:
  • zkontrolujte, že používáte platné klientské ID (clientId)
  • prostudujte FAQ
  • kontaktujte nás e-mailem: support@smartform.cz

Hlavní navigace: