Demo – vlastní formát adresy v našeptávači

Ukázka možnosti změnit text v našeptávači adres.

Využívá dvou funkcí, které lze nastavit ve Smartform API:

Prohození obce a PSČ při našeptávání celé adresy

Při našeptávání celé adresy v našeptávači u políčka „ulice a číslo“ je adresa standardně ve formátu „ulice a číslo, PSČ obec“. V následujícím formuláři je PSČ a obec prohozená.

Změna formátování obce při našeptávání celé adresy

Při našeptávání celé adresy v našeptávači u políčka „ulice a číslo“ používá Smartform někdy místo názvu obce název pošty (když název pošty obsahuje název obce) nebo název městké části (např. v Praze). Následující formulář při našeptávání celé adresy používá výhradně název obce.

Zdrojový kód - JavaScript:

 
  
 <script type="text/javascript" src="https://secure.smartform.cz/api/v1/smartform.js" async></script>
 <script type="text/javascript">
 
  var smartform = smartform || {};
  
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId( 'smartform' );
  }
    
  smartform.afterInit = function () {
    smartform.getInstance( "smartform-instance-swap" ).setSuggesstionFormatter( swapCityZipSuggesstionFormatter );
    
    smartform.getInstance( "smartform-instance-municipality" ).setSuggesstionFormatter( municipalitySuggesstionFormatter );
    smartform.getInstance( "smartform-instance-municipality" ).setSelectionCallback( municipalitySelectionCallback );
  }

  /**
  * Formátuje celou adresu pro našeptávač. Prohazuje pořadí obce a PSČ. 
  */
  function swapCityZipSuggesstionFormatter( suggestion, fieldType ){
    if ( suggestion.isWholeAddress() ) {
      return suggestion.getValue("smartform-street-and-number") + ", " + suggestion.getValue("smartform-city") + ", " + suggestion.getValue("smartform-zip") ;
    }
    return null; // pouzije se defaultni format
  }
  
  /**
   * Formátuje celou adresu pro našeptávač. Místo upraveného názvu obce používá čistý název obce. 
   */
  function municipalitySuggesstionFormatter( suggestion, fieldType ){
    if ( suggestion.isWholeAddress() && fieldType=="smartform-street-and-number" ) {
      return suggestion.getValue("smartform-street-and-number") + ", " + suggestion.getValue("smartform-zip") + " " + suggestion.getValue("smartform-municipality");
    }
    return null; // pouzije se defaultni format
  }

  /**
   * Když uživatel vybere řádek v našeptávači, do políčka "obec" se dostane čistý název obce. 
   */
  function municipalitySelectionCallback(element, text, fieldType, suggestion){
    if( suggestion.isWholeAddress() && fieldType=="smartform-city" ) {
      element.value = suggestion.getValue("smartform-municipality")
      return false;
    } 
    else
      return true; // pouzije se defaultni hodnota
  }

 </script>  
 

Hlavní navigace: