Demo - využití GPS

Po zadání adresy se zobrazí její GPS souřadnice a pomocí souřadnic je adresa zobrazena i na mapě.

Pro získání souřadnic slouží announce callback.

Zadejte adresu:

Zdrojový kód - HTML:

 
 <div> 
  <form>
 	<div>
 	  <label for="smartform_ulice">Ulice a číslo</label>
 	  <input id="smartform_ulice" type="text" class="smartform-street-and-number" />
 	</div>
 	<div>
 	  <label for="smartform_obec">Obec</label>
 	 	<input id="smartform_obec" type="text" class="smartform-city" />
 	</div>
 	<div>  
 	  <label for="smartform_psc">PSČ</label>
 	  	<input id="smartform_psc" type="text" class="smartform-zip" />
 	</div>
  </form>
  <div>
    <div id="gps"></div>
  </div>
</div>
<div id="mapa" style="width:430px; height:350px;"></div>
 

Zdrojový kód - JavaScript:

 
 <script type="text/javascript" src="https://secure.smartform.cz/api/v1/smartform.js" async></script>
<script type="text/javascript">
  
  var map;
  var markerLayer;
  var markers = [];	
  var coordinates = [];
  
  var smartform = smartform || {};
  
  smartform.beforeInit = function () {
  	smartform.setClientId('smartform');
  }
  smartform.afterInit = function () {
  	smartform.getInstance().addAnnounceCallback(announceCallback);
  }
  
  // callback pro vlastni reseni reakce na ziskani validni adresy
  function announceCallback(validationType, addressArray) {
  	if (validationType == smartform.ValidationResultType.HIT) {
  		clear();
  		var address = addressArray[0];
  		showAddress(address);
  	} else {
  		clear();
  	}
  }
  
  /** Zobrazeni adresy na mape */
  function showAddress(address) {
  	if( !address.GPS_LAT || !address.GPS_LONG) {
  		// nektere adresy nemaji ulozene souradice 
  		document.all.gps.outerHTML = "<div id=\"gps\">Pro tuto adresu nejsou GPS souřadnice k dispozici.</div>"; 
  	} else {
  		// zobrazeni GPS vedle mapy  
  		document.all.gps.outerHTML = "<div id=\"gps\">GPS souřadnice:<br /> <div style=\"font-weight:bold; font-size:1.2em; margin-top:4px\">"+
  			format(address.GPS_LAT,address.GPS_LONG) +
  			"</div><div style=\"font-size:0.8em; margin-bottom:4px;\">"+round(address.GPS_LAT)+", "+round(address.GPS_LONG)+"</div></div>";
  		// zobrazeni na mape
  		showOnMap(address.GPS_LONG, address.GPS_LAT);
  		centerTheView();
  	}
  }
  
  /** Funkce na zaokrouhleni GPS souradnic. */
  function round(x) {
  	return Math.round(x*1000000)/1000000;
  }
  
  /** Vymazani mapy a souradnic. Vola se, pokud nebyla zadana validni adresa. */    
  function clear(){	
  	document.all.gps.outerHTML = "<div id=\"gps\"></div>";  
  	coordinates = [];
  	markerLayer.removeAll();
  	markers = [];
  } 
  /** Inicializace mapy */
  function initMap(){		
  	var origin = SMap.Coords.fromWGS84(15.5, 50);
  	map = new SMap(JAK.gel("mapa"), origin, 10);
  	map.addControl(new SMap.Control.Sync()); 
  	map.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable();		
  	markerLayer = new SMap.Layer.Marker();
  	map.addLayer(markerLayer);
  	markerLayer.enable();		
  	map.addDefaultControls();
  }
  /** Spocitani pozici mapy tak, aby znacky byly videt */
  function centerTheView(){
  	var cz = map.computeCenterZoom(coordinates); /* Spočítat pozici mapy tak, aby značky byly vidět */
  	var last = cz.length-1;
  	map.setCenterZoom(cz[0], cz[last]); 
  }
  
  window.onload = function() {
  	prettyPrint();
  	initMap();
  }                           
  
  /** Prevedeni GPS souradnic z desetinneho formatu na zapis pomoci minut a sekund.
  * Napr.: (50.761701, 15.091974) -> 50°45'42.1''N 15°5'31.1''E   */
  function format(x, y) {    
  	var xx = convertCoord(x);
  	var yy = convertCoord(y);
  	return xx+"N&nbsp"+yy+"E";
  };
  
  /** Prevedeni jedne souradnice */ 
  function convertCoord(dD) {
  	var D = Math.floor(dD);
  	var dM = (dD-D)*60;
  	var M = Math.floor(dM); 
  	var S = Math.round((dM-M)*600)/10;
  	return D+"&deg"+M+"\'"+S+"\'\'";    
  }
  
  
  /** Zobrazeni souradnic na mape */
  function showOnMap(lonD, latD) { 
  	var coords = SMap.Coords.fromWGS84(lonD, latD); /* Souřadnice značky, z textového formátu souřadnic */
  
  	var options = {
  		anchor: {left:10, bottom: 1} /* Ukotvení značky za bod uprostřed dole */
  	}
  
  	var marker = new SMap.Marker(coords, null, options);
  	coordinates.push(coords);
  	markers.push(marker);
  						
  	for (var i=0;i<markers.length;i++) {
  		markerLayer.addMarker(markers[i]);
  	}
  	
  }
  
  
  /** Reset testovaciho formulare */
  function clearForm(){
  	$("#smartform_ulice").val("");
  	$("#smartform_obec").val("");
  	$("#smartform_psc").val("");
  	
  	initMap();
  	// reset smartformu
  	smartform.rebindAllForms(false, function () {
  	// done-callback:
  	$("#smartform_ulice").focus();
  	smartform.getInstance().addAnnounceCallback(announceCallback);
  	} );
	}
 </script>
 

Hlavní navigace: