Demo - kontaktní formulář

Toto je příklad použití Smartformu v e-shopu.

Kontaktní formulář:

Zdrojový kód - HTML:

 
 <h2>Kontaktní formulář:</h2>

		<div class="demo-form">                                     
    <form action="order.php" method="POST">                              
      <div>                                             
        <label for="jmeno">Jméno a přijmení</label>                        
        <input id="jmeno" type="text" name='jmeno' />                       
      </div>                                             
     	<div>                                             
     	  <label for="smartform_ulice">Ulice a číslo</label>                          
     	  <input id="smartform_ulice" type="text" class="smartform-street-and-number" name='smartform_ulice' />     
     	</div>                                             
     	<div>                                             
     	  <label for="smartform_obec">Obec</label>                               
     	 	<input id="smartform_obec" type="text" class="smartform-city" name='smartform_obec'/>              
     	</div>                                             
     	<div>                                             
     	  <label for="smartform_psc">PSČ</label>                                
     	  	<input id="smartform_psc" type="text" class="smartform-zip" name='smartform_psc'/>               
     	</div>                                             
      <div id="vysledek" style="margin-left: 110px; margin-top:6px;" class="invisible" ></div>    
      <div>                                             
        <input id="odesli" type="submit" value="Odešli objednávku"/>               
      </div>                                             
                                                   
      <input type='hidden' name='validationType' id='validationType'/>               
                                                   
    </form>                                              
  </div>                                                 
 

Zdrojový kód - JavaScript:

 
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="https://secure.smartform.cz/api/v1/smartform.js" async></script>
 <script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};
  
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('smartform');
  }
  smartform.afterInit = function () {
    smartform.getInstance().addAnnounceCallback(announceCallback);
    $('#validationType').val("NOTHING");
  }
  function announceCallback(validationType, addressArray) {
    $('#validationType').val(validationResultTypeToString(validationType));
    validationAddress();
  }
  /** Prubezne validuje adresu*/
  function validationAddress(){
    $('#vysledek').empty();
    //server musi fungovat, vypise vysledek validace
    var result = '';
    var type = $('#validationType').val();
    		
      if (type == "HIT" || type == "MANY" || type == "TOOMANY"){
       result +='<img id="ico" src="../images/notification_done.png" /> ';
       result += "Adresa je v pořádku.";
       $('#vysledek').show();
      } 
      else if (type == "INSUFFICIENT_DATA") {
       result +='<img id="ico" src="../images/notification_error.png" /> ';
       result += "Neplatná/nekompletní adresa.";
      }
      else if (type == "NOTHING") {
       result +='<img id="ico" src="../images/notification_warning.png" /> ';
       result += 'Adresa nebyla nalezena.';
      }
      else{
       $('#vysledek').hide();
      }
      $('#vysledek').append(result);
      
  }

  $(document).ready(function(){
   $("#psc").blur(function(){
    setTimeout(showErrorresult, 10); 
   });
   $("#obec").blur(function(){
    setTimeout(showErrorresult, 10);
   });
   $("#ulice").blur(function(){
    setTimeout(showErrorresult, 10);
   });
  });

  function showErrorresult(){

   if (!smartformInputIsFocus()){ 
    $('#vysledek').show();
   }
  } 

  function smartformInputIsFocus(){
   if ( ($('#ulice').is( ":focus" ) || $('#obec').is( ":focus" ) || $('#psc').is( ":focus" )) )
    return true;
   else
    return false; 
  }

  // * Jeste nez se presmerujeme na vyrizovaci stranku, tak se do hidden pole vyplni hodnota, zda jsou jiz zvalidovana data 
  $("#odesli").click(function(){
   if ($('#validationType').val() == "NOTHING" || $('#validationType').val() == "INSUFFICIENT_DATA") {
    var r = confirm("Adresu se nám nepodařilo zvalidovat.
Pokud jste si jistí, že jste adresu zadali správně, pokračujte stisknutím tlačítka \"OK\"?");
    if (r) {
     return true;
    }
    else
     return false;
   }
   
  });

 /** Pri potvrzení formuláře enterem, zavolání kliknutí na button a zakaze refresh */
 $("#idForm").keypress(function(event) {
   if (event.which == 13) {
     event.preventDefault();
     $("#odesli").click();
   }
 });

 /** Převede enum SmartFormResultType na string */
 function validationResultTypeToString(resultType){
  switch (resultType){
   case smartform.ValidationResultType.HIT:
    return "HIT";
   case smartform.ValidationResultType.MANY:
    return "MANY";
   case smartform.ValidationResultType.TOOMANY:
    return "TOOMANY";
   case smartform.ValidationResultType.NOTHING:
    return "NOTHING";
   case smartform.ValidationResultType.INSUFFICIENT_DATA:
    return "INSUFFICIENT_DATA";
  }
 }
</script>

 

Hlavní navigace: