Demo - dynamický formulář

Použití Smartformu v dynamicky vytvořeném formuláři. Po stisku tlačítka bude do stránky pomocí Javascriptu přidán nový formulář pro dodací adreasu, a to i s aplikovaným Smartformem.

Adresa zákazníka:

Zdrojový kód - JavaScript:

 
 <script type="text/javascript" src="https://secure.smartform.cz/api/v1/smartform.js" async></script>
 <script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};
 
  function createForm(element) {
    element.innerHTML = '<div class="demo-form">\n\
     <h2>Dodací adresa</h2>\n\
     <form>\n\
    	<div >\n\
    	  <label for="smartform_ulice_dodaci">Ulice</label>\n\
    	  <input id="smartform_ulice_dodaci" type="text" class="smartform-instance-dodaci smartform-street" />\n\
    	</div>\n\
    	<div >\n\
    	  <label for="smartform_ulice_dodaci">Číslo</label>\n\
    	  <input id="smartform_ulice_dodaci" type="text" class="smartform-instance-dodaci smartform-number" />\n\
    	</div>\n\
    	<div>\n\
    	  <label for="smartform_obec_dodaci">Obec</label>\n\
    	 	<input id="smartform_obec_dodaci" type="text" class="smartform-instance-dodaci smartform-city" />\n\
    	</div>\n\
    	<div>\n\
    	  <label for="smartform_psc_dodaci">PSČ</label>\n\
    	  	<input id="smartform_psc_dodaci" type="text" class="smartform-instance-dodaci smartform-zip" />\n\
    	</div>\n\
    	<div id="stavAdresyDodaci">\n\
    	</div>\n\
     </form>\n\
     </div>\n\
    ';
    
    function afterRebind () {
      var instanceDodaci = smartform.getInstance('smartform-instance-dodaci');
      instanceDodaci.setFocusFieldId('ulice_zakaznik');
      instanceDodaci.setStatusBox('stavAdresyDodaci');
      smartform.afterInit();
    }
    
    smartform.rebindAllForms(true, afterRebind);
  }
 
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('[zde doplňte klientské ID]');
  }
  smartform.afterInit = function () {
		var instanceZakaznik = smartform.getInstance('smartform-instance-zakaznik');
    instanceZakaznik.setStatusBox('stavAdresyZakaznika');
	}
 </script>
 

Zdrojový kód - HTML:

 
 <h2>Adresa zákazníka:</h2>
 <div>
 <form>
	<div >
	  <label for="smartform_ulice_zakaznik">Ulice a číslo</label>
	  <input id="smartform_ulice_zakaznik" type="text" class="smartform-instance-zakaznik smartform-street-and-number" />
	</div>
	<div>
	  <label for="smartform_obec_zakaznik">Obec</label>
	 	<input id="smartform_obec_zakaznik" type="text" class="smartform-instance-zakaznik smartform-city" />
	</div>
	<div>  
	  <label for="smartform_psc_zakaznik">PSČ</label>
	  	<input id="smartform_psc_zakaznik" type="text" class="smartform-instance-zakaznik smartform-zip" />
	</div>
	<div class="demo-status" id="stavAdresyZakaznika"></div>
 </form>
 </div>
 

 <div id="dodaci_adresa">
   <button onclick="createForm(this.parentNode);">Přidat dodací adresu</button>
 </div>
 

Hlavní navigace: