Demo - dva formuláře

Ukázka některých pokročilý funkcí Smartformu. Především je zde předvedeno použití dvou formulářů se Smartformem na jedné HTML stránce. Také je ukázáno několik úprav vzhledu Smartformu a volání callbacku.

Adresa zákazníka:

 • změněný vzhled - barvy menu našeptávače
 • na poli prvním poli je zvětšen našeptávač na 20 řádků
20 položek našeptávače

Dodací adresa

 • na posledním poli je našeptávač vypnut
 • po vložení adresy je zavolána callback funkce, která zobrazí vybrané části adresy
našeptávač PSČ je vypnutý

Zdrojový kód - JavaScript:

 
 <script type="text/javascript" src="https://secure.smartform.cz/api/v1/smartform.js" async></script>
 <script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};
  
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('[zde doplňte klientské ID]');
  }
  smartform.afterInit = function () {
    // ziskani instance prvniho Smartform formulare
    var instanceZakaznik = smartform.getInstance('smartform-instance-zakaznik');

    // nastaveni elementu pro vystup defaultniho statusu  
    instanceZakaznik.setStatusBox('stavAdresyZakaznika');

    // nastaveni barvicek
    instanceZakaznik.setBackgroundColor('gray');
    instanceZakaznik.setForegroundColor('#009');
    instanceZakaznik.setSelectionBackgroundColor('#CC6699');
    instanceZakaznik.setBorderColor('rgb(100%,100%,0%)');

    // nastaveni velikosti naseptavace na max 20 radku
    instanceZakaznik.getBox('smartform-street-and-number').setLimit(20);

    // ziskani instance druheho Smartform formulare
    var instanceDodaci = smartform.getInstance('smartform-instance-dodaci');

    // dodani callbacku pro vlastni reseni vypisovani statusu
    instanceDodaci.addAnnounceCallback(function (validationType, addressArray) {
     var result = '<br/><div>výsledek validace: '+validationType+' &nbsp;(viz <a href="dokumentace-api.html#ValidationResultType">ValidationResultType</a>)</div>';
     if (validationType == smartform.ValidationResultType.HIT) {
      var address = addressArray[0];
      result += '<div>část obce: '+address[smartform.AddressFieldType.PART]+'</div>';
      result += '<div>okres: '+address[smartform.AddressFieldType.DISTRICT]+'</div>';
     }
     var element = document.getElementById('addressResultDodaci');
     element.innerHTML = result;
    }
    );
  }
 </script>
 

Zdrojový kód - HTML:

 
 <h2>Adresa zákazníka:</h2>
 <form>
	<div >
	  <label for="smartform_ulice_zakaznik">Ulice a číslo</label>
	  <input id="smartform_ulice_zakaznik" type="text" class="smartform-instance-zakaznik smartform-street-and-number" />
	  <span for="smartform_ulice_zakaznik">20 položek našeptávače</span>
	</div>
	<div>
	  <label for="smartform_obec_zakaznik">Obec</label>
	 	<input id="smartform_obec_zakaznik" type="text" class="smartform-instance-zakaznik smartform-city" />
	</div>
	<div>  
	  <label for="smartform_psc_zakaznik">PSČ</label>
	  	<input id="smartform_psc_zakaznik" type="text" class="smartform-instance-zakaznik smartform-zip" />
	</div>
	<div id="stavAdresyZakaznika"></div>
 </form>
 </div>

 <h2>Dodací adresa</h2>
 <form>
	<div >
	  <label for="smartform_ulice_dodaci">Ulice</label>
	  <input id="smartform_ulice_dodaci" type="text" class="smartform-instance-dodaci smartform-street" />
	</div>
	<div >
	  <label for="smartform_ulice_dodaci">Číslo</label>
	  <input id="smartform_ulice_dodaci" type="text" class="smartform-instance-dodaci smartform-number" />
	</div>
	<div>
	  <label for="smartform_obec_dodaci">Obec</label>
	 	<input id="smartform_obec_dodaci" type="text" class="smartform-instance-dodaci smartform-city" />
	</div>
	<div>  
	  <label for="smartform_psc_dodaci">PSČ</label>
	  	<input id="smartform_psc_dodaci" type="text" class="smartform-instance-dodaci smartform-zip" />
	  	<span>našeptávač PSČ je vypnutý</span>
	</div>
	<div id="addressResultDodaci">
	</div>
 </form>
 

Hlavní navigace: