Demo - získání dalších informací o adrese

K zadané adrese máme k dispozici další údaje, například okres, kraj, ... Komletní přehled všech údajů najdeme v dokumetanci API.

Pro zjištění informací použijeme callback.

Zadejte adresu:

 

Zdrojový kód - HTML:

 
 
 <form>
	<div>
	  <label for="smartform_ulice">Ulice a číslo</label>
	  <input id="smartform_ulice" type="text" class="smartform-street-and-number" />
	</div>
	<div>
	  <label for="smartform_obec">Obec</label>
	 	<input id="smartform_obec" type="text" class="smartform-city" />
	</div>
	<div>  
	  <label for="smartform_psc">PSČ</label>
	  	<input id="smartform_psc" type="text" class="smartform-zip" />
	</div>
 </form>

 <div id="vysledek"></div>
 
 <div id="adresa"></div>

 

Zdrojový kód - JavaScript:

 
  
 <script type="text/javascript" src="https://secure.smartform.cz/api/v1/smartform.js" async></script>
 <script type="text/javascript">
  var smartform = smartform || {};
  
  smartform.beforeInit = function () {
    smartform.setClientId('[Zde doplnte sve ID]');
  }
  smartform.afterInit = function () {
    smartform.getInstance().addAnnounceCallback(announceCallback);
  }
  function announceCallback(validationType, addressArray) {
    if (validationType == smartform.ValidationResultType.HIT) {      
      showAddress(addressArray[0]);      
    } else 
      clean();
  }
  function showAddress(address) {
    document.all.vysledek.outerHTML = "<div id=\"vysledek\">Byla zadána existující adresa.</div>";
    document.all.adresa.outerHTML = "<div id=\"adresa\"><table><caption>Doplňující informace</caption>" +
           "<tr><td>Celá adresa: </td><td>" + address.ADDRESS_WHOLE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>První řádka adresy: </td><td>" + address.FIRST_LINE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Druhá řádka: </td><td>" + address.SECOND_LINE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Ulice: </td><td>" + address.STREET + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Kód ulice: </td><td>" + address.STREET_CODE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Celé číslo domu: </td><td>" + address.NUMBER_WHOLE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Popisné číslo: </td><td>" + address.NUMBER_POPISNE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Orientační číslo: </td><td>" + address.NUMBER_ORIENTACNI + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Písmeno u orientačního čísla: </td><td>" + address.CHAR_ORIENTACNI + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Evidenční číslo: </td><td>" + address.NUMBER_EVIDENCNI + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Obec: </td><td>" + address.CITY + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Kód obce: </td><td>" + address.CITY_CODE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Část obce: </td><td>" + address.PART + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Kód části obce: </td><td>" + address.PART_CODE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Pošta: </td><td>" + address.POST + "</td></tr>"+
           "<tr><td>PSČ: </td><td>" + address.ZIP + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Okres: </td><td>" + address.DISTRICT + "</td></tr>" +
           "<tr><td>Kód okresu: </td><td>" + address.DISTRICT_CODE + "</td></tr>" +
           "<tr><td>Kraj: </td><td>" + address.REGION + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Kód kraje: </td><td>" + address.REGION_CODE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Městská část: </td><td>" + address.CITY_AREA_1 + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Kód městské části: </td><td>" + address.CITY_AREA_1_CODE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Městský obvod: </td><td>" + address.CITY_AREA_2 + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Kód městského obvodu: </td><td>" + address.CITY_AREA_2_CODE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Správní obvod: </td><td>" + address.CITY_AREA_3 + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Kód správního obvodu: </td><td>" + address.CITY_AREA_3_CODE + "</td></tr>"+
           "<tr><td>Stát: </td><td>" + address.COUNTRY + "</td></tr>"+
           "<tr><td>JTSK souřadnice – X: </td><td>" + address.COORD_X + "</td></tr>"+
           "<tr><td>JTSK souřadnice – Y: </td><td>" + address.COORD_Y + "</td></tr>"+
           "<tr><td>GPS souřadnice – šířka: </td><td>" + address.GPS_LAT + "</td></tr>"+
           "<tr><td>GPS souřadnice – délka: </td><td>" + address.GPS_LONG + "</td></tr>"+
           "<tr><td>ID v databázi RÚIAN: </td><td>" + address.CODE + "</td></tr>"+
           "</table></div>"
  }
  function clean() {
    document.all.vysledek.outerHTML = "<div id=\"vysledek\"></div>";
    document.all.adresa.outerHTML = "<div id=\"adresa\"></div>";
  }
    
 </script>
  
 

Hlavní navigace: