Smartform API – ukázka validace jména ve třech polích

Validátor jména validuje (dohledá jestli existují), vrátí jejich 5. pád a poradí si i s tituly.

Zkuste zadat